עברית  |  English  |  Türkçe  |  
חיפוש באתר

ניתן ללחוץ על הכותרת על מנת למיין לפי פרט זה. לחיצה נוספת תמיין מהסוף להתחלה.
 
  שם שם הורים נולד מקום לידה עלה נפל סיבה
פנדו משה סולטנה ונפתלי 27.07.1945 אדירנה 1948 31.05.1983 התקף לב
קזמירצקי משה אידה ואברהם 04.04.1962 איסטנבול 1964 07.06.1982 מלחמת שלג
שמעון אליהו רחל ויצחק 18.08.1942 איסטנבול 1957 24.08.1979 בעת שירות
ארז חיים ויקטוריה וחיים 05.01.1956 טורקיה 1957 05.01.1989 מחלה
צרפתי ששון סול ויום טוב 10.03.1939 טורקיה 1949 19.04.1991 בעת שירות
בונפיל יהודה (באפי) יעקב ולונה 28.02.1957     24.09.1977 בעת שירות
חביב מנשה (מני) ישראל ופורטונה 23.12.1958     18.03.1978 חטיבת גולני
מחסיד יהושע אהרון ונעמי 08.02.1956   1957 24.07.1975 בעת שירות
כהן יוסף דניאל וסולטנה 21.04.1905   1953 20.07.1974 בעת שירות
מיס יעקב אליהו ורוזה 09.04.1905 אדירנה 1943 13.04.1976 חטיבת גבעתי
מנשה יעקב (ז'ק) יצחק ורבקה 19.03.1947 איסטנבול 1970 24.04.1975 ברמת הגולן
נמר דניאל (דני) שלמה ורחל 13.05.1928 איסטנבול 1964 06.12.1974 בעת שירות
סדי יעקב דוד ושרה 01.08.1954 איזמיר 1972 27.04.1974 בקרב על החרמון - צנחנים
סידס יהודה יצחק ופורטונה 03.11.1954     24.08.1975 בעת שירות
סרדס משה נסים ובוליסה 13.5.1956     17.5.1975 בעת מילוי תפקידו
קסטרו עופר משה ואוה 29.4.1956     21.6.1977 בקבוץ גבולות בעת מלוי תפקידו
אוזרוק אברהם אסתר ואהרון 1953   1956 9.10.1973 ברמת הגולן
אלבלה יעקב זימבול ויהושע 19.02.1951   1960 14.10.1973 בקרב בלימה בסיני
אקבל נסים בן שושנה ושלמה 13.2.1955   1955 09.03.1974 בתאונת דרכים
אשכנזי לילך דונה ויעקב 5.1.1974   1964 19.1.1954 בעת מילוי תפקידה
בויוק ברוקס דוד לונה ויהושע 2.4.1951     7.10.1973 בקרב בלימה בסיני
בכר אליהו ונטורה ומרקו 10.3.1936 איסטנבול 1950 9.10.1973 בקרב בלימה בסיני
בנבנישתי שמשון-נסים סול ויהושע 9.5.1937   1950 16.10.1973 בקרב בלימה בסיני
בן עזרא חיים רינה ויצחק 1939   1949 17.10.1973 בחציית התעלה
בן עמי שמואל רגינה ויוסף 3.5.1934   1949 10.10.1973 ברמת הגולן
בן שוהם יצחק קדן ושלמה 9.9.1936 איזמיר 1949 7.10.1973 בקרב בלימה בגולן
ברוקס אלברט שרה ויצחק 1943   1957 11.2.1974 בקרב בלימה בסיני
גליגוס משה זלדה ומשה 16.11.1945   1949 1.11.1973 בקרב בלימה בסיני
זיביל יחיאל ויקטוריה ויעקב 10.3.1941   1944 16.10.1973 בפריצת התעלה
זימבר נחום דוניה ויוסף 1941   1948 6.10.1973 בסיני
טזר-פונס אברהם סניורה ומשה 10.10.1946 צורלו 1962 6.11.1973 בסיני
טרגנו חיים אלזה וסלמון 29.11.1948   1964 7.10.1973  
יעבץ (יגבץ) יעקב מזל ויהודה 14.3.1945   1950 9.10.1973 בחווה הסינית
כבודי מנחם זכירה ושלום 14.4.1944   1944 13.10.1973  
כהן לאון סולטנה ויצחק 1954   1956 7.10.1973  
כהן שלמה אסתר וויקטור 1.5.1951 יהוד   16.10.1973  
לוי אוריאל סולטנה וניסים 29.1.1941   1949 11.10.1973  
לוי יהושע וידה ושמואל 1949   1961 21.10.1973  
מנטקה יוסף מרים ואהרון 1951   1956 7.10.1973  
מצליח קמל אסתר וצחק 3.11.1949   1964 17.10.1973  
סבח אורי גונול וז'ק 1954   1968 6.10.1973 בקרב בלימה בסיני
סבח יוסף רחל ודוד 1948   1949 11.10.1973 בסיני
סדי שלמה אסתר ונסים 15.4.1946   1949 7.10.1973 בסיני
עמיחי (צפרוט)נסים קדן ושבתאי 11.8.1945   1949 12.10.1973 בקרב ברמת הגולן
צרפתי רפאל רוזה ואשר 24.5.1938   1949 12.10.1973 בקרב בלימה ברמת הגולן
קניאזלר יצחק חונה וסנטו 15.8.1952   1971 26.10.1973  
רומנו דוד בן רוזה ומשה 1941   1953 8.10.1973  
יוסף רבני שרה ופנחס 1930     7.8.1974 במלחמת יום הכיפורים
אלברט ראובן אליעזר ושרה 20.12.1937 טורקיה 1948 7.4.1971  
אלגרנטי שלמה מרקו וחבצלת 5.3.1953 טורקיה   15.3.1972  
אלגרנטי שלמה יוסף וסוזאן 2.2.1946 איזמיר 1949 7.6.70 ברמת הגולן
בכר בצלאל יששכר ומזל 10.5.1934 אדירנה 1949 18.12.1972  
בכר יהודה-נסים יוסף ורבקה 20.2.1943 איסטנבול 1944 22.5.1969  
ברק (גטניו) יעקב חיים וויקטוריה 1.1.1934 מרסין 1949 24.1.1970  
הררי (סרנגה) יהודה   11.11.1937 איסטנבול   24.1.1970  
זרקו שבתאי איזק וסולטנה 1950 איסטנבול 1963 24.2.1970 בתעלת סואץ
חכים מזל שמואל ושרה 7.3.1952     23.8.1970 מחלה
חכם אהרון נסים ואסתר 1940 סוורג 1949 2.11.1972  
חלפון רפאל שמואל וזימבול 1932 איסטנבול 1948 8.8.1972  
ישראל אליהו דניאל וסולטנה 1938 איזמיר 1948 8.8.1972  
מסה אברהם דוד ומרים 1949 אדירנה 1964 19.6.1969 באזור סדום
נחום אהרון משה ומזל 1948 איזמיר 1949 6.9.1969  
עוזבחרלי יוסף נסים ולונה 21.3.1945   1958 13.9.1971  
פניג'ל יצחק משה ודינה 25.7.1929 איסטנבול 1948 30.5.1973 בעת שרותו
פוליטי דוד רבנו ורגינה 17.7.1939 איסטנבול 1949 19.12.1971 בעת שרותו
קורניצר בלה ישראל ולבנה 17.7.1939 איסטנבול 1949 17.12.1971 בעת שרותה
קליינר אליהו מרדכי וסלמה 1952 איזמיר 1958 21.6.1972  
קרקון קאמל מרדכי ופרלמה 6.2.1952 איסטנבול 1964 22.7.1971  
רוזנס ניסים יוסף וגואנה 1951 מילס 1969 19.4.1972  
שבתאי יעקב אברהם ומרים 22.11.1940 איזמיר 1956 9.11.1969  
אביון דוד   1.8.1932 איזמיר 1950 15.8.1951 במיתלה
אלפסי שמואל בן ציון ושושנה 23.3.1919 איסטנבול 1934 23.8.1962 בעת מילוי תפקידו
אמון משה שלמה ואסתר 12.7.1931 איזמיר 1948 12.11.1949 בעת מילוי תפקידו
אשכנזי יוסף משה ושרה 1.5.1925 איסטנבול 1949 29.5.1949 בעת מילוי תפקידו
אשכנזי שלמה ישראל וגרציה 21.12.1945 איזמיר 1949 30.11.1965 בעת מילוי תפקידו
בארי יום טוב יעקב וסניורה 1921 טורקיה 1949 7.4.1951 בעת מילוי תפקידו
בוצצי יצחק אברהם ולבנה 4.4.1937 איסטנבול 1949 4.4.1956 בעת מילוי תפקידו
בכר יום טוב יעקב ולאה 1933 איסטנבול 1949 23.6.1952 בקרב עם הלגיון
בכר יעקב פרסידו ולונה 6.6.1934 איסטנבול 1949 9.3.1953 בעת שירותו
בכר ישראל שמואל וגמילה 12.5.1932 בורסה 1949 16.4.1959 בעת שירותו
בכר שלמה רפאל ואינז 13.8.1930 אדירנה 1948 9.6.50 בעת מילוי תפקידו
בנבניסטה אברהם   19.2.1947 איסטנבול 1956 11.1.1960 ממחלה קשה
בניש (לוי) דוד   1.9.1923 טורקיה 1956 11.4.1951 ממחלה קשה
בן מלך משה יצחק ומזל טוב 8.3.1931 איסטנבול 1949 13.2.1951  
בן ראי יהושע דוד וונטורה 24.9.1924 איסטנבול 1950 12.4.1952  
בר נתן רן אברהם ורחל 11.2.1932 טורקיה 1948 11.5.1952 בעת שירותו
ג'אן (פסח) חיים יוסף ורוזה 5.9.1937 טיריה 1949 9.6.1957  
גורגי סנטו יעקב ובכורה 16.12.1935 איזמיר 1948 24.8.1953 בעת שירותו
דואניאס מרדכי אברהם ולונה 27.11.1944 איסטנבול 1949 17.5.1963 בעת מילוי תפקידו
ורד שמואל משה ורבקה 9.8.1918 איסטנבול 1943 18.4.1963  
טובי דוד שמואל וסולטנה 18.10.1938 איסטנבול 1949 25.11.1957 בעת מילוי תפקידו
טולדו נסים בכור-רפאל ואוגיניה 15.9.1933 איסטנבול 1956 16.3.1956 בעת שירותו
טומלק מרדכי אברהם ומרים 1926 איסטנבול 1934 8.5.1949  
טליז לאון אליהו ולאה 1930 טורקיה 1953 4.4.1958  
טרמיון ששון יוסף וג'ויה 31.3.1931 טורקיה 1949 31.10.1956 בקרב קוסיימה
יוחאי חיים אשר ודודו 11.11.1925 טורקיה 1943 23.5.1951 בעת שירותו
כהן מיכאל   9.2.1933 איסטנבול 1948 6.11.1952  
כהן מרדכי משה וסולטנה 15.10.1933 טורקיה 1949 4.4.1951  
לוי אהרון שלמה ומרים 19.6.1933 טורקיה 1949 19.5.1952  
לוי שמואל מנשה ווירה 5.1.1937 טורקיה 1949 23.3.1956  
לומברוזו שלמה שלמה ונילי 20.3.1929 אנקרה 1935 8.9.1949  
מאיר יעקב אברהם ואנג'לה 3.7.1932 טורקיה 1949 31.1.1951 בעת שירותו
מור יצחק אברהם וסולטנה 18.3.1945 איסטנבול 1949 25.12.1963  
מלל יהושע אברהם וקדן 1929 טורקיה 1949 26.12.1951  
מסונה ישעיהו יצחק ואסתר 25.6.1936 איזמיר 1949 12.2.1963  
מצליח אריה משה ורבקה 3.2.1937 איזמיר 1943 22.9.1956  
מרמרלי רפאל אברהם ורוזה 12.10.1925   1929 3.3.1952  
סופי יהודה אליהו וקלר 27.8.1937 איסטנבול 1949 1.11.56  
סידי יעקב יהודה ומרים 21.8.1937 איזמיר 1949 31.10.1956 מעבר המיתלה
סימגי מנשה יצחק ואלגרה 25.4.1935 טיריה   27.5.1953 בקרב בית גוברין
סעדי משה דוד ומרים 1929 טורקיה 1949 9.7.1953 בקרב עם מסתננים
פונטרומולי רבנו חיים ועליזה 3.1.1942 איזמיר 1961 30.3.1961 בעת שירותו
פלצ'י שבתאי-חיים שלמה ורחל 1.7.1934 טורקיה 1943 31.10.1956 במערכת סיני
צקון חיים אברהם וסולטנה 8.7.1927 איסטנבול 1949 1.11.1956 בקרב באבו עגילה
קטלן שלמה ניסים וסולטנה 20.1.1940 אדירנה 1944 23.6.1958  
קפילוטו משה יצחק וג'מילה 24.7.1933 טורקיה 1949 12.8.1953 בעת שירותו
רודריק אליעזר יהושע ונבנזידיה 1929 טורקיה 1942 6.9.1949  
רוסו מנשה נסים   איזמיר      
שקרג'י אברהם שבתאי ורוזה 31.1.1944 טורקיה 1944 30.8.1962  
חסון אברהם   1930     27.12.1947 בנגבה
סבח איזידור פאול ורבקה 1.1.1931 איזמיר 1948 7.6.1967  
סרנו ליאטו דוד וזימבול 12.5.1932 איזמיר 1948 5.6.1967 בשייך עבד אל עזיז
קומדי שבתאי אברהם ואסתר 30.3.1940 איזמיר 1949 30.4.1968 בעת שירותו
קסוטו יעקב חיים ורבקה 1.8.1943 איזמיר 1949 5.6.1967 בקרב ליד הקסטל
שירן יוסף עזרא ורינה 26.7.1950 קיליס 1959 8.9.1968 בתעלה
קונפינו עזרא   1930 איסטנבול 1944 29.10.1948 בגוש חלב
חממי אברהם   1926 טורקיה 1936 3.11.1948 בקרב על נגבה
שמיל בנימין מיכאל-מנשה ולאה 1920 איסטנבול   28.12.1948 בקרב עירק אל מנשיה
רביניביץ רפאל   1924 איסטנבול 1927 28.12.1948 בקרב עירק אל מנשיה
שלום מרדכי אליעזר ומרים 1925 איזמיר 1948 31.12.1948 בירושלים
קרודו יעקב   1924 איזמיר 1947 26.1.1949 בקרב על באר שבע
בר דוד אהרון   1930 איסטנבול 1947 19.2.1949 בתאונה ליד פתח תקווה
ברמן שלמה   1925 איסטנבול 1925 1.5.1949 במערב ליד גדרה
עזיז נסים   7.10.1929 איסטנבול 1934 5.12.1947 בשכונת התקווה
אררה גדליה   27.9.1927   1935 10.12.1947 במשטרת נוה שלום
חונן מנחם   1928 איסטנבול 1943 11.12.1947 במשמר הנגב
סלינס שבתאי   1929 אדירנה 1944 13.12.1947 בתקומה
ברוך יעקב   1923 איסטנבול 1944 1948 במלחמת השחרור
ברוקס אברהם   1929 איסטנבול 1943 19.12.1947 בקרב תל אל מלח
פרנקו יצחק   25.9.1925 איזמיר 1943 24.12.1947 בקרס סלמה
מזרחי בנימין   1928 אורפה 1940 11.1.1948 בגן יבנה
צדיק חיים   15.11.1920 איזמיר 1935 16.1.1948 בשיך ג'רח
קורי (סמי) שמואל   1926 איזמיר 1944 8.2.1948 בקיבוץ עמיר
שילוני צלח   1930 צולשקורזיה 1936 15.2.1948 בדרך לירושלים
אלקבץ משה   1929 אדירנה 1945 19.2.1948 בשיירה למנרה
גליסקו משה   1922 גזיר אל עמר 1931 25.2.1948 בשיירה לירושלים
פילוסוף אברהם   1928 בורסה   23.3.1948 בשיירה ליחיעם
חיים יוסף   1927 איסטנבול 1943 28.3.1948 בקרב נווה יעקב
בכר יעקב   1925 איסטנבול 1942 4.4.1948 בקרב קיבוץ גשר
יגן רחמים   1929 טורקיה 1933 8.4.1948 בקרב על הקסטל
אלמוזלינו אברהם   1930 איזמיר 1933 8.4.1948 בקרב על הקסטל
עבוד דוד   1927 איסטנבול 1943 8.4.1948 בקרב על הקסטל
רזון משה   1927 אוזון-קופרו 1943 19.4.1948 בעין שמר
אשכנזי אהרון   1929 מרמרה 1933 22.4.1948 בבית דגון
סרנגה ראובן   1914 איסטנבול 1933 25.4.1948 בגבול יפו
מוריס אברהם       1945 30.4.1948 בקרב על יפו
לוי (קיפור) יהודה   1929 טורקיה 1945 30.4.1948 באשדוד
ישראל אברהם   1926 טורקיה 1945 11.5.1948 בכפר דרום
לידז'י רפאל ניסים ועליה 1927   1943 11.5.1948 בדרך לירושלים
אשכנזי שמואל   1921 אדירנה 1944 11.5.1948 בשער הגיא
שלג לבן יעקב   1930 איסטנבול 1944 11.5.1948 בשער הגיא
בכר מיכאל   1929   1934 13.5.1948 בקרב לטרון
קסטרו מנחם   1926 איסטנבול 1933 15.5.1948 בקרב על רמלה
גרינברג פישל-יוסף   1922 איסטנבול 1942 16.5.1948 בכפר סבא
בן נבט אליעזר   1927 איסטנבול 1945 17.5.1948 בנבי יושע
פרנקו מרדכי רפאל ודינה 1930 אדירנה 1945 18.5.1948 בירושלים
סידי ישעיהו   1929 איזמיר 1945 20.5.1948 בכפר הס
בסו יוסף   1928 איזמיר 1944 21.5.1948 בקרב על נגבה
אדטו שלמה     אדירנה 1943 21.5.1948  
דוידוביץ אברהם   1928 איסטנבול 1941 23.5.1948 בכיבוש טנטורה
כהן פנחס   1923 מארעיש 1944 26.5.1948 בלטרון
בול יוסף   1927 איסטנבול 1942 26.5.1948 בלטרון
לוי נסים   1925 אדירנה 1941 27.5.1948 בלטרון
מזרחי-מנחם בנימין   1918 נוסרן 1928 28.5.1948 בנוטרדם (מטעם ההגנה)
ברוך דוד   1926 אדירנה 1928 30.5.1948 בקטמון
ביאר חיים   1929 אדירנה 1945 31.5.1948 בבניאס
ציפה משה   1928 איסטנבול 1943 2.6.1948 בעירק סאודן
רודריג יהושע   1926 אדירנה 1943 2.6.1948 בנגבה
שיקר משה   1928   1942 3.6.1948 אשדוד
מנשה רפאל   1914 איזמיר 1922 3.6.1948 בטרה סנטה
שאול (ארדיטי) עזרא   1922 מילס 1945 3.6.1948 בג'נין
חולי אשר   1929 איסטנבול 1929 5.6.1948 בסדום
בן טוב (בונפיל) שמואל   1929 איזמיר 1943 9.6.1948 בלווי שיירות
אשכנזי דוד   1928 אדירנה 1935 9.6.1948 בבית דראס
כהן יצחק   1927 טורקיה 1942 10.6.1948 בקריית ענבים
קרודו יצחק   1930 איזמיר 1942 10.6.1948 בקרב על סג'רה
מזרחי יצחק   1927 איסטנבול 1944 10.6.1948 בקריית ענבים
צוקרון יצחק   1927 איסטנבול 1943 11.6.1948 בביר אסלוג'
בן עטר שבתאי   1924 איסטנבול 1937 11.6.1948 בסרפנד
אביגדור דוד מרדכי וזימבול 1928 אדירנה 1943 12.6.1948 במשמר הירדן
כהן שאול   1927 אורפה 1943 18.6.1948 בנוטרדם (מטעם ההגנה)
רופא אברהם   1923 איסטנבול 1928 8.7.1948 בבית דרס
נפתלי נסים   1927 בגזי אנטב 1934 10.7.1948 בראש פינה
שנשול ברום   1929 איזמיר 1945 12.7.1948 במגדל צדק
קולודרו בנימין   1928 איזמיר 1942 16.7.1948 במשלט ורדה
רשקובסקי מאיר   1926   1942 6.7.1948 בטירה
שושן נסים   1930 איסטנבול 1943 16.7.1948 בבן שמן
פסח אליהו יהושע וקלרה 1929 איזמיר 1945 17.7.1948 בירושלים
פרחי בנימין   1928 איסטנבול 1945 18.7.1948 בחוליקאת
בונפיאל דוד   1930 איסטנבול 1946 18.7.1948 בקרב מגידו
כהן מרדכי   1896 איסטנבול 1934 23.8.1948 באבו טור
סבאן ישראל   1926 טורקיה 1944 28.8.1948  
צדקה רחמים   1914   1940 28.8.1948  
אקשוטי מרדכי   1929 איסטנבול 1944 12.9.1948 בכפר חיטים
סלומון יוסף   1914 איזמיר 1936 25.9.1948 בתחנה המרכזית
עובדיה נסים   1913 אדירנה 1935 2.10.1948  
ברקאת גמליאל   1929   1933 3.10.1948 בחירבת אל מאז
אלמגור (מגאר) אפרים   1930 איסטנבול 1933 17.10.1948 בבית חנון
מושקטל משה   1914   1942 20.10.1948 בקרב חוליקאת
דקלו יעקב   1922 איסטנבול 1942 23.10.1948 בקרב מנרה
אלגמיז דניאל שמעון ומרים 12.5.1947 איזמיר 1948 5.6.67 בקרב רפיח
אלגון שלמה     איזמיר   1967  
אשכנזי משה ישראל ולאה 12.5.1948 איזמיר 1948 21.10.1967 במשחתת אילת
אשכנזי מרדכי-מרקו משה ושרה 25.12.1941 איזמיר 1949 7.6.1967 בעיר העתיקה
ביבי יעקב ישעיהו ושרה 1936 איסקנדרון 1949 7.6.1967 בקרב אבו טור
גרגיר חיים שמואל ורבקה 3.5.1933 איזמיר   6.6.1967  
דרור יעקב חנניה ורינה 17.7.1941 איזמיר 1949 7.6.1967 במוצבי רפיח
משה מזרחי (מוש)     איסטנבול   1967 ברמת הגולן
יוחאי ישעיהו שלמה וקלרה 1949 איסטנבול   30.1.1968 בצוללת דקר
כהן יוסף אלברטו ורינה 7.1.1949 טורקיה 1964 25.10.1968  
כהן מנחם יעקב הכהן וסניורה 29.10.1945 איסטנבול 1949 21.10.1967 במשחתת אילת
לאל חיים נסים וסולטנה 5.5.1940 איסטנבול 1949 9.6.1967 ברמת הגולן
לוי שמואל אברהם וסולטנה 3.2.1948 איסטנבול 1964 15.6.1967 במוצבי בית המכס
מזרחי אברהם יעקב וברכה 1948 טקמרדאג 1949 5.6.1967 בצומת רפיח
מזרחי שמואל יוסף וויקטוריה 1938 טורקיה 1949 23.7.1968  
משולם יוסף יהודה ודינה 26.6.1947 איסטנבול 1949 6.6.1967 באל עריש
ברוך דוד בתיה ורפאל 1.8.1966 תל אביב   20.1.1992 תאונת דרכים
ברסימנטוב יעקב       1948 3.4.1982  בעת מילוי תפקידו
אלאלוף דוד סוזן ויוסף 1946 איזמיר 1949 1970 בעת שירות מילואים
קורי שמואל שרה ויצחק 10.5.1926 איזמיר 1944 9.2.1948  
בגה יעקב     איזמיר   1969  
אליהו סמו רחל ומנחם 31.8.1949 טורקיה 1951 11.12.2001  
 
 
אנו מודים למר מרדכי פלקון, מזכיר העמותה של התנועות הציוניות בטורקיה על שסייע באיתור שמות נופלים


חנות האתר

כנס לאדינו
מונה:

לייבסיטי - בניית אתרים